..

LIETUVOS KARIUOMENĖS KŪRĖJŲ SAVANORIŲ SĄJUNGOS KAUNO SKYRIAUS MIRUSIŲ NARIŲ SĄRAŠAS

1. RIMANTAS KRIVICKAS
2. STASYS STAKEVIČIUS
3. JURGIS STRAZDAS
4. ALEKSANDRAS VEVERSKIS
5. JONAS PUTNA
6. ALFREDAS BUTVILAS
7. ALGIRDAS MILEVIČIUS
8. JONAS-VITAS SLAVICKAS
9. ALBERTAS JASIULIONIS
10. GINTARAS ADOMAUSKAS
11. JUOZAS ARMONAITIS
12. ANTANAS ALIŠAUSKAS
13. JONAS KARALIŪNAS
14. AUGUSTINAS STROCKIS
15. ANDRIUS RONDOMANSKIS
16. ANTANAS TVASKUS
17. SIGITAS MUSTEIKIS
18. EUGENIJUS SVIDERSKIS
19. VIKTORAS GULMANAS
20. JUOZAS GIRČYS
21. JURGIS SABALIAUSKAS
22. ANTANAS MISIŪNAS
23. ARTŪRAS ŠABLAUSKAS
24. KAZIMIERAS ALGIMANTAS SKRINSKA
25. EDMUNDAS BARKAUSKAS
26. VLADAS KAMARAUSKAS
27. JUOZAS GUREVIČIUS
28. SILVESTRAS MIKŠA
29. ALBINAS STAUGAITIS
30. ANTANAS BARKAUSKAS
31. JONAS KIRSTUKAS
32. POVILAS JAČĖNAS
33. PRANAS PROŠKUS
34. ROMAS SAMAJAUSKAS
35. REMIGIJUS KURŠAS
36. DOMAS MATIJOŠIS
37. KĘSTUTIS BALČIŪNAS
38. MONIKA KULIČIAUSKIENĖ
39. MYKOLAS DOVIDAVIČIUS
40. JONAS MATEUŠAS DŪDONIS
41. PETRAS ROLOFAS
42. JUOZAS MICKAITIS
43. JURAS ABROMAVIČIUS
44. RIMANTAS STALAUSKAS
45. VLADAS URBONAVIČIUS
46. JUOZAPAS DAINYS
47. ANTANAS SANAIDŽIŪNAS
48. VYTAUTAS ČEIDA
49. RIMANTAS KAUZA
50. KAZIMIERAS SUTKUS
51. RAIMUNDAS SIMONAVIČIUS
52. IGNAS LUKŠA
53. VLADISLOVAS GINTAUTAS PEMPĖ
54. ANTANAS LISAUSKAS
55. ALBINAS KRUŠEVIČIUS
56. JUSTINAS SAKALIS
57. JUOZAS GRUŠYS
58. ALEKSANDRAS MARCINKUS
59. ANTANAS JUOZAS ILGAUSKAS
60. VYTAUTAS STAŠAITIS
61. ALGIRDAS GUSTAITIS
62. VIKTORAS VYTAUTAS BARANAUSKAS
63. ANTANAS RUMŠA
64. ALGIRDAS KODELSKAS
65. DARIUS JANUŠKAITIS
66. VYTAUTAS NARBUTAS
67. VALDAS MAURUŠAITIS
68. ANGELĖ KAŠKONAITĖ
69. STASYS VITKAUSKAS
70. ROMUALDAS VYTAUTAS PREKERIS
71. STASYS VEIVERIS
72. IGNAS BURLINGIS
73. HENRIKAS KLIMAŠAUSKAS
74. VITAS STRAVINSKAS
75. JULIUS PAKALKA
76. ZUZANA MASAITYTĖ
77. VYTAUTAS KORSAKAS
78. ROBERTAS KARDIŠAUSKAS
79. VINCAS SUTKUS
80. ZENONAS RUSTEIKA
81. ANTANAS PAULIUKONIS
82. KLEMENSAS JONYKA
83. KĘSTUTIS STANISLOVAS TAMAŠAUSKAS
84. ENRIKAS MOCKUS
85. KLEMENSAS STRAVINSKAS
86. LIUDVIKAS SIMUTIS
87. VYTAUTAS ŽIŪRA
88. JULIUS ČEPĖNAS
89. JULIJONAS ARDAVIČIUS
90. JUSTINAS GARŠVA
91. STASYS VASILIAUSKAS
92. ANTANAS OBELEVIČIUS
93. RIMANTAS JURGIS EIGELIS
94. VACYS JANIONIS
95. ALGIRDAS ZENKUS
96. VYTAUTAS ZENKUS
97. ALEKSANDRAS LIUDVIKAS ŽEMAITIS
98. ALEKSANDRAS IŽIKOVASKomentarai


Visos teisės saugomos LKKSS KAS 2016