..

LKKSS veiklą ir jos įtaką valdžiai ir visuomenei tarpukario Lietuvoje labai taikliai apibūdino ilgametis jos narys, vienas iš sąjungos Vokietijoje ir JAV atkūrėjų, kpt. Jurgis Dragūnevičius: „Netenka neigti, kad kiekviena valdžia norėtų turėti savo įtakoje panašią organizaciją su keliais tūkstančiais narių, pilnai sąmoningų piliečių, išsiblaškiusių visame krašte, bet nuo pat įsikūrimo visgi ji liko nepriklausoma ir kieno nors įrankiu netapo. <...> bet tik reikia pripažinti, kad per visuotinius susirinkimus ir juose priimamus nutarimus, rezoliucijas, memorandumus valdžia gerai suprato ir žinojo skelbiamų įstatymų įvertinimą. Tai gal vienintelė organizacija iš buvusiųjų Lietuvoje, kuri drįsdavo iškelti krašte vykstančias negeroves. Todėl daugelio pasakymu, ši sąjunga Lietuvoje tikrai ėjo tautos sąžinės pareigas, o savanorio kūrėjo vardas tapo garbingu“.

 

Tai LKKSS KAS tinklapis skirtas Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių ir jų draugų bendravimui, skirtas keistis tų laikų nuotraukomis, video medžiaga, prisiminimais, informuoti LKKSS narius ir visuomenę apie LKKSS KAS organizuojamus renginius, paskaitas, konferencijas ir skatinti juose dalyvauti, ugdyti tautinę Lietuvos Respublikos piliečių savimonę, pilietiškumą ir patriotizmą.

Informacija

Prieš 99 metus, kovo 18-ąją, žuvo Kauno komendantūros mokomosios komandos kareivis Pranas Eimutis, saugojęs „Metropolio“ viešbutyje veikusią Amerikos maitinimo komisiją.

JAV komisijos narių nebuvo viešbutyje – jie lankėsi kariaujančios Lietuvos frontuose. Prie šio viešbučio priartėjo pusšimtis vokiečių kareivių ir automobilis, iš kurio iššokęs vokiečių seržantas Hansas Zassas jėga norėjo patekti į viešbutį, tačiau įėjimą saugoję lietuviai kariai sukryžiavo šautuvus prieš duris. Kai H.Zasso pastumtas P.Eimutis kilstelėjo šautuvą, vokietis paleido iš savo revolverio dvi kulkas į lietuvį. Jis mirė iškart.

Tarpukaryje Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Kauno skyrius buvo pavadintas Prano Eimučio vardu ir gerbė šį kūrėją savanorį lankydami jo kapą ir žūties vietą. Ši tradicija tęsiama ir dabar. Kiekvienais metais Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Kauno apskrities kūrėjai savanoriai padeda gėles žuvimo vietoje ir aplanko kapą ir uždega žvakutes Eigulių kapinėse.

Š. m. kovo 19 d. 12 val. Kaune prie „Metropolio“ (Laisvės a.) pagerbsime savanorį Praną Eimutį. Kviečiame dalyvauti.

LKKSS Kauno apskrities skyriaus valdyba

Naujausi strainspiai

...

Vienybės deklaracija „Vardan tos Lietuvos!“

Skaityti plačiau

...

LAISVĖS GYNĖJŲ SUSITIKIMO REZOLIUCIJA

Skaityti plačiau

...

KPT. S. VENCLOVAITIS. MIROSLAVO PUOLIMAS. TIKSLAI, TAKTIKA, REZULTATAI

Skaityti plačiau

...

VYR.LTN. V. ŠARAKAUSKAS. PERLOJOS PUOLIMAS. TIKSLAI. TAKTIKA. REZULTATAI.

Skaityti plačiau

...

ATS. PLK. LTN. E. JAKIMAVIČIUS. DVASINĖ, PILIETINĖ – PATRIOTINĖ IR MORALINĖ POKARIO PARTIZANŲ KOVŲ REIKŠMĖ LIETUVOS KARIŲ AUKLĖJIMUI ŠIANDIEN

Skaityti plačiau

...

VYR.LTN. V. DAUNORAVIČIUS. VARČIOS MŪŠIS. MŪŠIO SCHEMA. TAKTIKA. IŠDAVOS.

Skaityti plačiau

Visos teisės saugomos LKKSS KAS 2016