..

LAISVĖS GYNĖJŲ SUSITIKIMO REZOLIUCIJA

LAISVĖS GYNĖJŲ SUSITIKIMO REZOLIUCIJA

2017 m. sausio 12 d., Vilnius, Lietuvos Respublikos Seimo rūmai

DĖL LIETUVOS KARIUOMENĖS KŪRĖJŲ SAVANORIŲ
MEDALIO STATUSO

Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medalis įsteigtas dar 1928 metais, o 1930 metais įteisintas kaip valstybės apdovanojimas. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, 1991 metų rugsėjo 12 dieną atkuriant Lietuvos valstybės apdovanojimus atkurtas ir valstybės apdovanojimas – Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medalis.
1991 m. rugsėjo 12 d. LR Aukščiausios tarybos pirmininkas pasirašė Lietuvos valstybės ordinų, medalių ir kitų pasižymėjimo ženklų įstatymą Nr.I-1799, kurio tikslas nurodytas šio įstatymo 1 str. . Lietuvos valstybės ordinai, medaliai ir kiti pasižymėjimo ženklai skirti taikos ir karo metu nusipelniusiems asmenims pagerbti bei Lietuvos piliečiams skatinti atsidėjus dirbti Lietuvos valstybės ir visuomenės gerovei.
Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba, atkurdama visus Lietuvos valstybės apdovanojimus, priima šį įstatymą, kuris yra Lietuvos valstybės ordinų, medalių ir kitų pasižymėjimo ženklų įstatymo, galiojusio Lietuvos Respublikoje nuo 1930 metų rugsėjo 1 dienos, nauja redakcija.
Šio įstatymo 4 str. Ordinų, medalių ir kitų pasižymėjimo ženklų vyresniškumo eilė:
23 p. nurodomas Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medalis. Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu apdovanojami asmenys, pasižymėję 1918 – 1920 metais kuriant Lietuvos kariuomenę, ginkluoto pasipriešinimo 1940 – 1990 metų okupacijoms dalyviai bei asmenys, pasižymėję nuo 1990 m. kovo 11 d. iki 1991 m. rugpjūčio 23 d. kuriant ir stiprinant Lietuvos Respublikos krašto apsaugą.
Šiuo metu Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medalis yra teikiamas Krašto apsaugos ministro. Iki 2002 metų birželio 18 dienos tai buvo valstybės apdovanojimas.
Karių savanorių įvertinimo moralinė devalvacija buvo įvykdyta 2002-06-18 priėmus LR valstybės apdovanojimų įstatymą, kuriuo nustatyta, kad medaliu apdovanoja Krašto apsaugos ministras (42 str.), o pats Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medalis išbrauktas iš valstybės apdovanojimų sąrašo. Tokiu būdu už tuos pačius nuopelnus kariai savanoriai vertinami skirtingai ir tai yra neteisėta, nes apdovanojamųjų sąrašas nėra baigtinis.
Lietuvos Respublikos Konstitucinis teismas 2006 m. gegužės 12 d. nutarime konstatavo, kad „skirdamas valstybės apdovanojimus Respublikos Prezidentas turi paisyti inter alia Konstitucijos 82 straipsnyje įtvirtintų reikalavimų sąžiningai eiti savo pareigas ir būti visiems lygiai teisingas“.
Primename, kad 2013 m. sausio 12 d. Laisvės gynėjų susitikimo dalyvių buvo priimta rezoliucija tuo pačiu klausimu, tačiau jokių sprendimų nėra priimta.
Prašome kuo skubiau atstatyti Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medalio statusą į pradinę jo padėti, nustatant, kad Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medalis yra valstybės apdovanojimas, nepriklausomai nuo jų apdovanojimo laiko.

PRIEDAS:
1. Laisvės gynėjų susitikimo konferencijos rezoliucija (2013 m. sausio 12 d., Vilnius, Lietuvos Respublikos Seimo rūmai).

Laisvės gynėjų susitikimo – konferencijos pirmininkaujantys:Komentarai


Visos teisės saugomos LKKSS KAS 2016