..

LIETUVOS KARIUOMENĖS KŪRĖJŲ SAVANORIŲ SĄJUNGOS KAUNO SKYRIAUS MIRUSIŲ NARIŲ SĄRAŠAS

1. RIMANTAS KRIVICKAS
2. STASYS STAKEVIČIUS
3. JURGIS STRAZDAS
4. ALEKSANDRAS VEVERSKIS
5. JONAS PUTNA
6. ALFREDAS BUTVILAS
7. ALGIRDAS MILEVIČIUS
8. JONAS-VITAS SLAVICKAS
9. ALBERTAS JASIULIONIS
10. GINTARAS ADOMAUSKAS
11. JUOZAS ARMONAITIS
12. ANTANAS ALIŠAUSKAS
13. JONAS KARALIŪNAS
14. AUGUSTINAS STROCKIS
15. ANDRIUS RONDOMANSKIS
16. ANTANAS TVASKUS
17. SIGITAS MUSTEIKIS
18. EUGENIJUS SVIDERSKIS
19. VIKTORAS GULMANAS
20. JUOZAS GIRČYS
21. JURGIS SABALIAUSKAS
22. ANTANAS MISIŪNAS
23. ARTŪRAS ŠABLAUSKAS
24. KAZIMIERAS ALGIMANTAS SKRINSKA
25. EDMUNDAS BARKAUSKAS
26. VLADAS KAMARAUSKAS
27. JUOZAS GUREVIČIUS
28. SILVESTRAS MIKŠA
29. ALBINAS STAUGAITIS
30. ANTANAS BARKAUSKAS
31. JONAS KIRSTUKAS
32. POVILAS JAČĖNAS
33. PRANAS PROŠKUS
34. ROMAS SAMAJAUSKAS
35. REMIGIJUS KURŠAS
36. DOMAS MATIJOŠIS
37. KĘSTUTIS BALČIŪNAS
38. MONIKA KULIČIAUSKIENĖ
39. MYKOLAS DOVIDAVIČIUS
40. […]

Skaityti plačiau


JONAS UŽURKA. Nomenklatūriniai „intelektualai“, komisijos – postsovietinis socialinis reiškinys?

Intelektualas – reiškia išsilavinęs, įžvalgus, kūribingas, didelio intelekto žmogus. Intelektualas – naujų idėjų generuotojas, ideologijų formuotojas, pozityviai įžvelgiantis.
Nuo seniausiųjų laikų civilizuotame pasaulyje buvo ir yra iškilios, visuomenių pripažintos asmenybės. Tokie žmonės ir vadinami intelektualais. Jie nesidangsto sąjungomis, organizacijomis, jokiomis kolektyvinėmis ekspertinėmis komisijomis.
Sovietinėje santvarkoje buvo kitaip. Prisidengiant „troikių“ nutarimais, kolektyvine nuomone, „intelektualių“ komisijų, organizacijų sprendimais buvo naikinamos asmenybės, kitaminčiai, žmogaus dvasia, panaikinta asmeninė atsakomybė.

Skaityti plačiau


Liudviko Simučio viešas laiškas jauniesiems Lietuvos kunigams ir klierikams: „Bijoti reikia baisiausio – nužmogėjimo, daug baisesnio už mirtį“

Rugpjūčio 27 dieną Kovo 11-osios Akto signatarui, aktyviam antisovietinio pogrindžio dalyviui, politiniam kaliniui, buvusiam Lietuvos Sąjūdžio Kauno tarybos pirmininkui Liudvikui Simučiui būtų sukakę 80 metų. Ta proga kviečiame prisiminti jo viešą laišką, skirtą jauniesiems Lietuvos kunigams ir klierikams.
Š.m. (1984 m.) rudenį Lietuvos kunigams, Kauno kunigų seminarijos auklėtiniams ir kai kuriems komunistams buvo perskaityta Religijų reikalų tarybos įgaliotinio Anilionio paruošta 17-os lapų paskaita, kurioje jis aiškina, jog kunigai Alfonsas SVARINSKAS ir Sigitas TAMKEVIČIUS tikrai yra nusikaltėliai ir nuteisti teisingai. Vienas iš […]

Skaityti plačiau
Atviras laiškas Lietuvos Respublikos Prezidentei, Vyriausybei ir Seimui

    Mes esame pasipiktinę Vilniaus apygardos teismo kolegijos sprendimu išteisinti buvusius sovietinio OMONo pareigūnus B. Makutinovičių ir V. Razvodovą, nusikaltusius prieš Lietuvos Valstybę ir jos pareigūnus. Teisėjai, neigiantys Lietuvos okupaciją ir okupacinės kariuomenės buvimą Lietuvoje 1990–1993 m. bei norintys sumenkinti okupacinei kariuomenei priklausiusio OMONo veiksmus, prilyginant juos kriminaliniams nusikaltimams, negali būti Lietuvos Respublikos teisėjais – juos pačius reikia teisti dėl okupacijos neigimo ir paniekos Laisvės gynėjams.
    Atvirą laišką pasirašė LKKSS Kauno apskrities skyriaus pirmininkė dr. Aušra Jurevičiūtė, Lietuvos […]

Skaityti plačiau


Ričardas Zaranka: Kaip skatinti jaunimą atlikti karo tarnybą?

Lietuvos kariuomenėje tarnauju jau daugiau kaip 24 metus. Ginti valstybę ėjau būdamas vos 19. Daug kas pasakys, tuomet buvo kiti laikai, tuomet buvo 1991 metai, kuomet sprendėsi mūsų neseniai atkurtos nepriklausomos valstybės likimas. Palikome savo darbus, savo šeimas ir ėjome ginti savo valstybės. Kodėl? Ne todėl, kad tai buvo madinga ar, kad reikėjo, o todėl, kad norėjome būti laisvi, todėl, kad tai buvo galbūt paskutinis šansas tuomet apginti savo didžiausius troškimus, savo siekius, savo šeimom suteikti galimybę kurti savo ateitį, […]

Skaityti plačiau


vyr.ltn. V. Daunoravičius. Varčios mūšis. Mūšio schema. Taktika. Išdavos.

Varčios pirmojo mūšio pristatymas 1945 m. birželio 12 d.
Priešas. Į šiaurės vakarus už 6 km Alovėje buvo apie 12 stribų ir 4 kareiviai. Į šiaurės vakarus už 20 km Alytuje buvo dislokuotas 3-asis NKVD vienintelis Lietuvoje motorizuotas šaulių pulkas, kurio sudėtyje apie 1000 karių. Šiame pulke buvo kariai, dar neturintys patirties kovoje su Lietuvos partizanais. NKVD retkarčiais pasirodydavo kaimuose, esančiuose netoli pamiškės, grupėmis ne mažesnėmis kaip 70-100 karių, tačiau prie pat miško niekuomet nesiartindavo. Jie manė, kad Varčios miške yra […]

Skaityti plačiau


In memoriam Algirdui Patackui. Gyvenimas atiduotas Lietuvai

Balandžio 3 d. rytą po sunkios ligos mirė antisovietinės rezistencijos dalyvis, Kovo 11-osios akto signataras, Seimo narys, kultūrologas, Garbės savanoris, Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Kauno skyriaus Garbės narys Algirdas Vaclovas Patackas.
Algirdas Patackas gimė 1943 m. rugsėjo 28 d. Trakuose mokytojų šeimoje. Tėvai buvo ateitininkai, todėl vaikus auklėjo krikščioniškai, nors tėvas buvo Lietuvos žemės ūkio akademijos dėstytojas, o mama – mokytoja. Didelį poveikį jo asmenybės formavimuisi turėjo tėvo išsaugoti Vytauto Didžiojo universiteto leidiniai.

Skaityti plačiau


Ats.plk.ltn. F.Jakimavičius „Dvasinė, pilietinė – patriotinė ir moralinė pokario partizanų kovų reikšmė Lietuvos karių auklėjimui šiandien“

Lietuvių tauta yra žemdirbių ir karių tauta. Nuo pat mūsų istorinių laikų lietuvių gentys pastoviai grūmėsi su į aisčių žemes besiveržiančiais priešais. Priešų tikslai, tariamai, visada buvo kilnūs: išvaduoti iš pagonybės, padėti kovoti su iš vakarų plūstančiais germanais ir, atvirkščiai, iš rytų juos siaubiančiais azijatais, slavais. O pastarųjų šimtmečių tarpe Lietuva buvo tiltas tarp dviejų besigrumiančių jėgų. Istorinė patirtis rodo, kad nei viena iš šių besigrumiančių jėgų Lietuvos laisve nebuvo suinteresuoti. Jie į Lietuvą žiūrėjo, kaip į karinių veiksmų placdarmą. […]

Skaityti plačiau

Visos teisės saugomos LKKSS KAS 2016