..

LKKSS veiklą ir jos įtaką valdžiai ir visuomenei tarpukario Lietuvoje labai taikliai apibūdino ilgametis jos narys, vienas iš sąjungos Vokietijoje ir JAV atkūrėjų, kpt. Jurgis Dragūnevičius: „Netenka neigti, kad kiekviena valdžia norėtų turėti savo įtakoje panašią organizaciją su keliais tūkstančiais narių, pilnai sąmoningų piliečių, išsiblaškiusių visame krašte, bet nuo pat įsikūrimo visgi ji liko nepriklausoma ir kieno nors įrankiu netapo. <...> bet tik reikia pripažinti, kad per visuotinius susirinkimus ir juose priimamus nutarimus, rezoliucijas, memorandumus valdžia gerai suprato ir žinojo skelbiamų įstatymų įvertinimą. Tai gal vienintelė organizacija iš buvusiųjų Lietuvoje, kuri drįsdavo iškelti krašte vykstančias negeroves. Todėl daugelio pasakymu, ši sąjunga Lietuvoje tikrai ėjo tautos sąžinės pareigas, o savanorio kūrėjo vardas tapo garbingu“.

 

Tai LKKSS KAS tinklapis skirtas Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių ir jų draugų bendravimui, skirtas keistis tų laikų nuotraukomis, video medžiaga, prisiminimais, informuoti LKKSS narius ir visuomenę apie LKKSS KAS organizuojamus renginius, paskaitas, konferencijas ir skatinti juose dalyvauti, ugdyti tautinę Lietuvos Respublikos piliečių savimonę, pilietiškumą ir patriotizmą.

Informacija

Portalas Tauta.lt, Lietuvos Sąjūdžio Kauno taryba, sambūris Lietuva Yra Čia, Lietuvių tautininkų ir respublikonų sąjunga, Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga, Kauno Forumas, bei daug kitų tautinių organizacijų ir judėjimų kviečia į 1941 m. Birželio Sukilimo minėjimą ir pažintinį žygį Kaune.

Žygio pradžia 2019 m. birželio 23-ą dieną, 9.00 valandą ryto, Aukštaičių g. 10, Kaunas (artimiausia autobusų/troleibusų stotelė yra “Aukštaičių gatvė”, esanti Savanorių prospekte). Šio trumpo žygio metu aplankysime pagrindines sukilimo vietas Kauno miesto centre, prisiminsime sukilimo eigą ir istorinius faktus.

Žygiui pasibaigus, 13.00 valandą, Kauno senosiose kapinėse – Ramybės parke (Vytauto pr. 46), vyks antroji 1941 m. Birželio Sukilimo minėjimo dalis. Išgirsime garbių svečių pasisakymus, prisiminsime ir pagerbsime žuvusius sukilimo dalyvius. Po neseniai įvykusio, svetimtaučių organizuoto ir įvykdyto išpuolio prieš mūsų tautos didvyrio Jono Noreikos – Generolo Vėtros atminimo lentą Vilniuje, mes tokiems bolševikinio stiliaus vandalams sakome – NELEISIME NIEKINTI MŪSŲ TAUTOS DIDVYRIŲ ATMINIMO! Kviečiami visi tautiečiai. Atvykite su šeimomis ir draugais. Kartu budinkime savo tautą ir kelkime jos savimonę!

...

Naujausi strainspiai

...

Vienybės deklaracija „Vardan tos Lietuvos!“

Skaityti plačiau

...

LAISVĖS GYNĖJŲ SUSITIKIMO REZOLIUCIJA

Skaityti plačiau

...

KPT. S. VENCLOVAITIS. MIROSLAVO PUOLIMAS. TIKSLAI, TAKTIKA, REZULTATAI

Skaityti plačiau

...

VYR.LTN. V. ŠARAKAUSKAS. PERLOJOS PUOLIMAS. TIKSLAI. TAKTIKA. REZULTATAI.

Skaityti plačiau

...

ATS. PLK. LTN. E. JAKIMAVIČIUS. DVASINĖ, PILIETINĖ – PATRIOTINĖ IR MORALINĖ POKARIO PARTIZANŲ KOVŲ REIKŠMĖ LIETUVOS KARIŲ AUKLĖJIMUI ŠIANDIEN

Skaityti plačiau

...

VYR.LTN. V. DAUNORAVIČIUS. VARČIOS MŪŠIS. MŪŠIO SCHEMA. TAKTIKA. IŠDAVOS.

Skaityti plačiau

Visos teisės saugomos LKKSS KAS 2016