..

Fotogalerija


2021 m. Lietuvos kariuomenės diena
2020-07-04 Ukmergės miesto Dukstynos kapinėse vyko gėlių padėjimas prie pulkininko monsinjoro Alfonso Svarinsko (1925-2014) kapo.
610-ųjų Žalgirio mūšio metinių paminėjimas Griunvalde.
1941 m. Birželio sukilimo 79-ųjų metinių paminėjimas Kaune 2020-06-23.
Brg. gen. Valdo Nagevičiaus kapo lankymas Kretingos kapinėse
2020 m. gegužės 6 d. Kaune prie Muzikinio teatro vyko Prano Gudyno, 91-ųjų žūties metinių prisiminimas.
Seimo 100 metinių paminėjimas

2020 gegužės 15 d.Seimo 100 metinių paminėjimas prie Nežinomo  kareivio kapo karo sodelyje Kaune.

Dalyvavo LKKSS Kauno skyriaus nariai pirmininkė Aušra Jurevičiūtė, Gediminas Riautas, LKKSS valdybos pirmininkas Linas Mažonas, seimo pirmininkas V.Pranskietis ir kiti seimo nariai, šaulių sąjungos nariai.
K. Škirpos gimino 125-ųjų metinių paminėjimas

2020 m. vasario 18 d.. Kaune Petrašiūnų kapinėse  vyko pirmojo Lietuvos savanorio, plk. Kazio Škirpos (1895 -1979)  gimino 125-ųjų metinių paminėjimas, kuriame pranešimą  skaitė plk. Kazio Škirpos   įamžinimo iniciatorius, Vyčio kryžiaus ordino kavalierius, dim. kpt. Algirdas Petrusevičius. Renginyje dalyvavo Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos, LŠS Vlado Putvinskio-Pūtvio klubo, Lietuvos kariuomenės rezervo karių asociacijos, Nepriklausomybės gynėjų sąjungos, Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos bei Lietuvos sąjūdžio atstovai. Kelios nuotraukos iš renginio. 

Kazys Škirpa   gimė 1895 02 18 Namajūnų kaime (Saločių vlsč.). Mirė 1979 08 18 Vašingtone (1995 perlaidotas Kaune, Petrašiūnų kapinėse). 1916 m. mobilizuotas į carinės Rusijos kariuomenę baigė Petergofo karo mokyklą. 1917 m. lietuvių karinių dalinių Rusijoje vienas organizatorių. 1918 m. viduryje pirmasis savanoriu stojo į Lietuvos kariuomenę, dalyvavo Nepriklausomybės karo  kovose su Sovietų Rusijos kariniais daliniais, bermontininkais  ir Lenkijos kariuomene. Būdamas Vilniaus karo komendanto padėjėjas (faktiškai ėjo komendanto pareigas) 1919 01 01 su kitais savanoriais Gedimino pilies bokšte iškėlė tautinę vėliavą. 1920–21 Steigiamojo Seimo atstovas. 1922 baigė Aukštuosius karininkų kursus Kaune, 1925 – Belgijos karo akademiją. 1925 m. Generalinio štabo II-ojo skyriaus, 1926 m. Vyriausiojo kariuomenės štabo viršininkas. Pradėjo pertvarkyti kariuomenę, parengė mobilizacijos planą. Nuo 1927 dirbo diplomatinį darbą Vokietijoje, 1928–37 m. karo atašė. 1937–38 m. Lietuvos atstovas Tautų Sąjungoje, 1938 03–12 nepaprastasis pasiuntinys ir įgaliotasis ministras Lenkijoje, nuo 1939 m. – Vokietijoje. 1940 06 SSRS okupavus Lietuvą Berlyne su kitais suorganizavo Lietuvių aktyvistų frontą. 1941 m. antisovietinio Birželio sukilimo  vienas rengėjų; jam prasidėjus Lietuvių aktyvistų fronto paskelbtas Lietuvos laikinosios vyriausybės  Ministru pirmininku (Vokietijos valdžia neleido išvykti iš Berlyno, taikė namų areštą). 1944 m. memorandume nacių Vokietijos vyriausybei siūlė Lietuvos valdymą perleisti lietuvių vyriausybei, dėl to 06 14 buvo suimtas ir internuotas. 1946 m. išvyko į Airiją, nuo 1949 m. gyveno JAV, dirbo Kongreso bibliotekoje Vašingtone. Veikė lietuvių organizacijose, 1957–58 m. buvo Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto  komisijos pirmininkas.

Brigados generolo Adolfo Ramanausko-Vanago valstybinės laidotuvės

LKKSS Kauno apskrities skyriaus kariuomenės kūrėjai savanoriai su skyriaus vėliava dalyvavo Vyčio Kryžiaus ordino kavalieriaus brigados generolo Adolfo Ramanausko-Vanago valstybinėse laidotuvėse.

2017 m. lapkričio 18 d.

2018-11-18 LKKSS Kauno skyriaus kariuomenės kūrėjai savanoriai kartu su Kauno Kovo 11-osios gimnazijos moksleiviais dalyvavo ekskursijoje. Aplankėme 1919-1920 m. savanorių kovų vietas ir palaidojimo vietose pagerbėme juos, uždegėme žvakeles.

Nuotraukos L. Chardino

2016 m.

2016 m. kariuomenės kūrėjas savanoris L. Chardinas lanko 1919 – 1920 m. savanorių kapus.

Nuotraukos L. Chardino

2017 m. sausio 12 d.

2017 m. sausio 12 d.  Vilniuje vyko iškilminga Laisvės gynėjų rikiuotė bei jų susitikimas Lietuvos Respublikos Seimo Kovo 11-osios akto salėje, kuriame dalyvavo ir  šauliai, sąjūdiečiai bei Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos atstovai iš Kauno.

2017 m. kovo 16 d.

2016 m. kovo 16 d. mūsų narys Proškus yra iš knygnešių šeimos. Dalyvavome minint Knygnešio dieną.

2017 m. birželio 24 d.

2017 m. birželio 24 d. Kaune Lietuvos sąjūdžio Kauno taryba bei Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga organizavo tradicinį pėsčiųjų orientacinį žygį „Laisvės kovotojų keliais Kaune“.

2017 m. lapkričio 3 d.

2017 m. lapkričio 3 d. Kazlų Rūdoje, Kazio Veverskio poligone, vyko dim. mjr. K. Skrinskos taurės šaudymo varžybos.

2017 m. sausio 21 d.

2017-01-21 Kauno įgulos karininkų ramovėje vyko Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos įkūrimo 90-mečio minėjimas.

2017 m. liepos 15 d.

2017 m. liepos 15 d. paminklo pastatyto Lietuvos Didžiajam Kunigaikščiui Vytautui, minint Žemaitijos krikšto 600 metų jubiliejų pašventinimo iškilmės. Šventė vyko V Kondrato kaimo turizmo sodyboje, Pašatrijos kaime. Paminklo sumanytojas Vytautas Kondratas.

Šarūno rinktinės partizanų pagerbimo šventė

2017 m. rugsėjo 23 d. Šarūno rinktinės partizanų pagerbimo šventė vykusi, Anykščių rajone. Kavarsko Šv, Jono krikštytojo bažnyčioje buvo aukojamos šventos mišios už žuvusius Šarūno rinktinės partizanus; Joną Bajarūną- Deimantą, Joną Binkį- Bilinį, Antaną Blauzdį- Konkurentą, Kazimierą Jakeliūną- Uosį, Stasį Riaubą- Vėjelį, Joną Slučką- Žalgirį. Po mišių vykome į minėtų partizanų žuvimo vietas. Žuvusieji partizanai buvo pagerbti garbės salve.

2017 m. kūrėjo savanorio Vilniaus skyriaus nario Zigfrido Jankausko kolekcijos paroda VD Karo muziejuje

Buvo atidaryta kūrėjo savanorio, Vilniaus skyriaus nario Zigfrido Jankausko kolekcijos paroda VD Karo muziejuje. Čia foto, kurioje  matyti Kauno, Vilniaus ir Marijampolės kūrėjai savanorių, dalyvavusieji atidaryme. Foto autorius Artūras Užgalis.

Dim. mjr. K. A. Skrinskos atminimo taurės šaudymo varžybos
2016-07-30 Brg. gen. Kazimiero Skučo paminklinio akmens atidengimas Mauručiuose
2016.06.17 Nepriklausomybės kovų dalyvio brg. gen. Vlado Nagiaus - Nagevičiaus jubiliejaus pminėjimas.
2015 m. Lietuvos kariuomenės diena

2015 m. lapkričio 22 dieną Kaune buvo paminėta Lietuvos kariuomenės diena ir pirmosios Lietuvos savanorių priesaikos 25-osios metinės. Tą dieną Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje prisiekė Lietuvos Valstybei 66 jauni savanoriai. Šią prisaiką stebėjo pirmieji KAD savanoriai. Vėliau Kauno igulos vėliavos ir prisiekę savanoriai pražygiavo ir atidavė pagarbą Lietuvos kariuomenės k9rėjams savanoriams. Renginio metu pirmą kartą Lietuvos kariuomenės paminėjimo istorijoje pirmoji salvė buvo atlikta už Lietuvos kariuomenės kūrėjus savanorius.

2016 m. K. Skrinskos šaudymo varžybos
2015 m. kariuomenės ir visuomenės diena

Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Kauno apskrities skyrius organizavo mūsų partnerių – Kauno Kovo 11-osios mokyklos moksleivių dalyvavimą Kariuomenės ir visuomenės dienos – partizanų pagerbimo dienos renginyje, kuris vyko Lietuvos kariuomenės mokykloje.

Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos pirmininkė dr. A.Jurevičiūtė ir Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos valdybos sekretorius vyr. srž. R.Zaranka, kurie papasakojo apie mokyklą, kaip rengiami seržantai ir karininkai, supažindino su mokyklos programomis ir gyvenimo sąlygomis. Papasakojo apie Lietuvos kariuomenę, apie šių dienų kariuomenei iškeltas užduotis. Kiekvienas moksleivis galėjo pasijusti kariu, pasimatuoti šalmą, kario žygio ekipuotę, susipažinti su karine technika ir ginkluote, stebėti karinės kovinės savyginos pristatymus, pasivaišinti kareiviška koše su arbata. Mes Lietuvos kariuomenės kūrėjai savanoriai taip bendraujame su moksleiviais ir taip juos skatiname pasirinkti garbingą kario profesiją.

2015 m. kovo 18 d. Savanorio P. Eimučio 96-ųjų žūties metinių minėjimas Kaune

Š. m. kovo 18 d. Kaune savanorio P. Eimučio žuvimo vietoje prie „Metropolio“ LKKSS Kauno apskrities skyriaus kariuomenės kūrėjai savanoriai paminėjo savanorio P. Eimučio žūties 96-ąsias metines. Minėjime dalyvavo Kovo 11 Nepriklausomybės akto signataro prof. A. Paliūno žmona D. Paliūnienė, Kauno savivaldybės atstovas V. Kaminskas, žurnalistė A. Vaitkutė, LKKSS Kauno apskrities skyriaus kariuomenės kūrėjai savanoriai dr. A. Jurevičiūtė, dr. A. Veilentienė, R. Zaranka, R. Kešys, V. Gelūnas, M. Koretka, V. Kasiulevičius. LKKSS Kauno apskrities skyriaus pirmininkė dr. A. Jurevičiūtė perskaitė trumpą pranešimą apie savanorį P. Eimutį, žuvimo vietoje buvo padėtos gėlės. Vėliau Kauno Eigulių kapinėse ant savanorio P. Eimučio kapo buvo padėtos gėlės ir uždegtos žvakutės, savanorio P. Eimučio atminimas buvo pagerbtas tylos minute.

2015 m. vasario 16-osios minėjimas Kaune

2013 m. vasario 16 d. renginiai Kaune prasidėjo šv. Mišiomis Kauno Šv. Arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje. Vėliau vyko eisena Kauno įgulos eisena nuo Kauno šv. Arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčios į Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelį. 11.40 val. vyko varpų muzikos koncertas Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje. 12 val. vyko iškilmingas minėjimas, Vyčio Kryžiaus ordino vėliavos pakėlimo ceremonija, jaunesniųjų karininkų kursų vadų priesaikos ceremonija, gėlių padėjimas Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje prie Nežinomo kareivio kapo. Gėles padėjo LKKSS Kauno apskrities skyriaus kūrėjai savanoriai Audronė ir Virginijus Darius Veilentai. Iškilmėse dalyvavo ir LKKSS Kauno apskrities skyriaus vėliava.

Nuotraukos Valdo Gulbinausko.

LKKSS suvažiavimas 2015 01 24

2014 m. sausio 24 d. Kauno karininkų ramovėje vyko LKKSS suvažiavimas. Suvažiavimo metu veiklos ataskaitas pateikė LKKSS pirmininkas, skyrių pirmininkai, iždininkas, etikos ir revizijos komisijų pirmininkai. Vyko LKKSS centro valdybos rinkimai. Pranešimus skaitė kariuomenės kūrėjai savanoriai.

2014 m. valstybės atkūrimo dienos minėjimas LKM

2014 m. liepos 4 d. LKM vyko Valstybės dienos minėjimas. Renginyje dalyvavo LKKSS Kauno skyriaus atstovai – LKM veteranai.

Nuotraukos L. Vizbaro

2014 m. šaudymo turnyras K. Skrinskos taurei laimėti

2014 m. spalio 17 d. Lietuvos kariuomenės mokykloje vyko dim. mjr. K. A. Skrinskos atminimo taurės šaudymo varžybos.

Prizininkai:

KAS padalinių pogrupis:

 1. Lietuvos kariuomenės mokykla.
 2. Inžinerijos batalionas.
 3. Mokomasis pulkas.

Visuomeninių organizacijų pogrupis:

 1. Sportinio šaudymo klubas.
 2. LAKS Kauno apskrities skyrius.
 3. LKKSS Kauno apskrities skyrius.
LKKSS 85-mečio minėjimas Kaune

2012 m. gegužės 13 d. Kaune vyko LKKSS 85–ųjų metinių paminėjimo renginiai. Renginiuose dalyvavo kariuomenės kūrėjai savanoriai su savo skyrių vėliavomis iš visos Lietuvos. Iškilminga eisena Laisvės alėja. Buvo atiduota pagarba Muzikinio teatro sodelyje R. Kalanta, kūrėjai savanoriai nusifotografavo prie Vytauto Didžiojo paminklo ir Kauno karininkų ramovės. Vėliau kauno karininkų ramovėje vyko iškilmingas minėjimas.

Kazio Veverskio atminimo lentos atidengimas

2014 m. spalio 9 d. Divizijos generolo Stasio Raštikio Lietuvos kariuomenės mokykloje Br. Gen. K. Veverskio poligone vyko atminimo lentos atidengimas Lietuvos laisvės armijos vadui, kariuomenės kūrėjui savanoriui, Vyčio kryžiaus ordino kavalieriui br. gen. K. Veverskiui. Renginyje dalyvavo LKKSS Kauno apskrities skyriaus nariai - pirmasis mokyklos viršininkas dim. plk. B. Vizbaras, ats. mjr. G. Reutas, A. Morkūnas, vyr. srž. R. Zaranka. Renginio metu pranešimą skaitė LKKSS Kaunos apskrities skyriaus narys, Vytauto Didžiojo karo muziejaus Naujausiųjų laikų karybos istorijos skyriaus vedėjas Algirdas Markūnas.

Kelionė partizanų savanorių keliais

2014 m. spalio 11 dieną LKKSS Kauno skyriaus nariai kartu su Kauno Kovo 11-osios mokyklos mokiniai su mokytojomis keliavo savanorių ir partizanų keliais. Lankėmės Kėdainiuose, apžiūrėjome senamiestį, klausėmės gidės pasakojimo apie Kėdainių istoriją, aplankėme Radvilų paskutinio poilsio vietą. Kėdainių Evangelikų reformatų bažnyčios rūsyje yra kunigaikščių Radvilų šeimos mauzoliejus - vienintelė 2001 m. atkurta ir sutvarkyta XVII amžiaus Lietuvos didžiosios kunigaikštystės didikų kapavietė Lietuvoje. Aplankėme ir uždegėme atminties žvakeles ant savanorių kapų Kėdainių kapinėse, kur palaidotas ir pirmasis žuvęs savanoris Povilas Lukšys. Savanorių sąjungos rūpesčiu savanorių kapinėse atstatyti kryžiai, tvarkomi kapai. Povilo Lukšio žūties vietoje 1929 m. pastatytas paminklas, 1962 metais nugriautas, 1993 atstatytas. Keliautojai aplankė šį paminklą, uždegė žvakeles. Radviliškio rajone Mėnaičių kaime aplankėme sodybą, kurioje buvo pasirašyta 1949 vasario 16 – osios deklaracija. Klausėmės tų įvykių liudininkės, sodybos šeimininko dukters pasakojimo apie tas dienas, kai sodyboje, bunkeryje, gyveno partizanai. Partizanų bunkeris yra atstatytas, veikia muziejus.
Radviliškyje pagerbėme savanorius, prieš 95 metus žuvusius mūšyje su bermontininkais. Mūšio inscenizacijoje kaip ir 1919-aisiais nugalėjo Lietuvos kariuomenė.

LKM 23-ejų metų minėjimas

2013 m. lapkričio 20 d. Divizijos generolo Stasio Raštikio Lietuvos kariuomenės mokykloje vyko Divizijos generolo Stasio Raštikio Lietuvos kariuomenės mokyklos 23-ųjų metinių minėjimas. Šventiniame renginyje dalyvavo LKKSS Kauno apskrities skyriaus pirmininkė dr. A. Jurevičiūtė, LKKSS kauno apskrities skyriaus nariai - pirmasis mokyklos viršininkas dim. plk. B. Vizbaras, ats. plk. ltn. S. Adamonis, ats. plk. ltn. A. Liorentas, ats. mjr. G. Reutas, ats. mjr. J. Zažeckis, A. Morkūnas, vyr. srž. R. Zaranka. Minėjimo metu LKKSS Kauno apskrities skyriaus pirmininkė dr. A. Jurevičiūtė skaitė pranešimą.

Mišios už mirusius savanorius

2013 m. kovo 8 d. Šv.Jurgio bažnyčioje vyko Šv. Mišios ir renginys „Pakilot Jūs…”, skirti Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimui paminėti. Renginyje dalyvavo LKKSS Kauno apskrities skyriaus nariai ir Kauno Kovo 11-osios mokyklos moksleiviai ir mokytojai. Kauno Kovo 11-osios mokyklos moksleiviai surengė šventinį koncertą. Tą dieną LKKSS Kauno apskrities skyrius ir Kauno Kovo 11-osios mokykla pasirašė bendradarbiavimo sutartį.

2013 11 30 J. Papečkio memorialinės lentos atidengimas

2013 m. lapkričio 30 d. Kaune ant pastato, esančio Vaižganto g. 23, atidengta memorialinė lenta Lietuvos kariuomenės pulkininkui leitenantui, teisininkui, Valstybės Tarybos pirmininko pavaduotojui, Vyčio Kryžiaus ordino kavalieriui Juozui Papečkiui.
„Ceremonijoje dalyvavo Kauno miesto meras Andrius Kupčinskas, krašto apsaugos ministras Juozas Olekas, Juozo Papečkio dukra Daina Petruškevičienė, vaikaitė Daina Kemeraitienė, Kauno įgulos atstovai, Kauno Gedimino vidurinės mokyklos moksleiviai, Lietuvos kariuomenės istorijos paveldo puoselėtojai, LKKSS Kauno apskrities skyrius.

2013 m. kariuomenės dienos minėjimas LKM

2013 m. Lietuvos kariuomenės dienos minėjimas LKM. Renginyje dalyvavo LKKSS Kauno skyriaus atstovai – LKM veteranai. Pranešimą skaitė kariuomenės kūrėjas savanoris Algis Morkūnas.

Nuotraukos L. Vizbaro

2013 m. konferencija Sovietų kariuomenės išvedimo 20-mečiui

2013 m. rugsėjo 6 d. Vytauto Didžiojo karo muziejuje vyko mokslinė konferencija „Lietuvos kariuomenės indėlis išvedant SSSR kariuomenę“. Prieš konferenciją dalyviai padėjo gėles prie Nežinomo kareivio kapo. Konferenciją pristatė ir jai vadovavo LKKSS Kauno apskrities skyriaus pirmininkė dr. Aušra Jurevičiūtė. Pranešimus skaitė ir LKKSS Kauno apskrities skyriaus kūrėjai savanoriai.

2013 m. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su LKM

2013 m. spalio 30 d. Divizijos generolo Stasio Raštikio Lietuvos kariuomenės mokykloje Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sajungos Kauno apskrities skyrius pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Divizijos generolo Stasio Raštikio Lietuvos kariuomenės mokykla. Bendradarbiavimo sutartį pasirašė LKM viršininkas plk. ltn. V. Eidukas ir LKKSS Kauno apskrities skyriaus pirmininkė dr. A. Jurevičiūtė. Sutarties pasirašyme dalyvavo Lietuvos kariuomenės kūrėjai savanoriai ats. mjr. G. Reutas ir A. Morkūnas.

2013 m. šaudymo turnyras K. Skrinskos taurei laimėti

2013 m. lapkričio 15 d. Lietuvos kariuomenės mokykloje vyko dim. mjr. K. A. Skrinskos atminimo taurės šaudymo varžybos.

Prizininkai:

KAS padalinių pogrupis:

 1. LDK Algirdo MPB.
 2. Lietuvos kariuomenės mokykla.
 3. KOP OESKV.

Visuomeninių organizacijų pogrupis:

 1. LKKSS Kauno apskrities skyrius.
 2. LAKS Kauno apskrities skyrius.
 3. Karininkų ramovė.
2012 m. šaudymo turnyras K. Skrinskos taurei laimėti

2012 m. spalio 12 d. Lietuvos kariuomenės mokykloje vyko dim. mjr. K. A. Skrinskos atminimo taurės šaudymo varžybos.

Prizininkai:

KAS padalinių pogrupis:

 1. Lietuvos kariuomenės mokykla.
 2. Kauno apskrities VPK.
 3. Šaulių sąjunga.

Visuomeninių organizacijų pogrupis:

 1. LKKSS Kauno apskrities skyrius.
 2. LAKS Kauno apskrities skyrius.
 3. Aviacijos veteranai.
1991 01 13
1990 11 23

1990 m. lapkričio 23 d. Kaunas. Pirmoji savanorių priesaika ir nežinomo kareivio perlaidojimas Vytauto Didžiojo Karo muziejaus sodelyje.


Visos teisės saugomos LKKSS KAS 2016